2008, rome: writer marcello veneziani at home

portraits.html
 
veneziani_5.html